Links

België - algemene juridische informatie:

www.elfri.be

België - CEDIRES (Center for Dispute Resolution):

www.cedires.com.  Cedires is een centrum voor alternatieve (d.w.z. buitengerechtelijke) geschillenoplossing, dat diensten aanbiedt op het stuk van arbitrage, bemiddeling en hybride ADR-mechanismen (zoals "med-arb").

België - Holmes Kirby:

www.holmeskirby.com.  Holmes Kirby is een Brussels advocatenkantoor dat zich toelegt op procesvoering voor alle hoven en rechtbanken van het land op het stuk van commerciële geschillen.  Naast traditionele geschilvoering voor de gewone hoven en rechtbanken, legt het kantoor zich ook toe op buitengerechtelijke geschiloplossing (bemiddeling en arbitrage).

België - informatie over arbitrage:

Association for International Arbitration (AIA)

België - Orde van Vlaamse Balies:

www.advocaat.be

Databanken (België en Europa):

Arresten van het Hof van cassatie van 1790 tot 2015 gedigitaliseerd door KU Leuven Bibliotheek Rechtsgeleerdheid:  https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/cassatie/arresten-van-het-hof-van-cassatie(externe link)

Belgielex: kruispuntbank wetgeving: http://www.belgielex.be/V2/belgiumlex/website/nl/(externe link)

Belgisch staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl(externe link)

Europese regelgeving: http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm(externe link)

Hof van Justitie van de Europese Unie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/home(externe link)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: http://www.echr.coe.int/echr/(externe link)

Juridat: Belgische rechtspraak van hoven en rechtbanken: http://jure.juridat.just.fgov.be(externe link)

Gecoördineerde wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm(externe link)

IATE (InterActive Terminology for Europe) : de veeltalige databank van de Europese Unie: http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=nl(externe link)

Europese Unie - Alternative Dispute Resolution voor consumenten:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011

Europese Unie - European Intellectual Property Helpdesk - ADR mechanisms:

http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Alternative-Dispute-Resolution

Hong Kong:

https://www.hkiac.org/

Italië:

https://www.adrcenterglobal.com

Nederland:

https://rechtspraak.nl

United States - American Arbitration Association:

https://www.adr.org/

United States - Cornell Law School - Alternative Dispute Resolution:

https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution

United States - Federal Communications Commission (FCC) - ADR Policies and Procedures:

https://www.fcc.gov/alternative-dispute-resolution-adr-policies-and-procedures

United States - Interagency Alternative Dispute Resolution working group:

https://www.adr.gov/index.html

United States - New York State Unified Court System - Alternative Dispute Resolution:

http://ww2.nycourts.gov/ip/adr/index.shtml

United States - US District Court, Northern District of California - Alternative Dispute Resolution:

https://www.cand.uscourts.gov/adr

United States - US Equal Employment Opportunity Commission:

https://www.eeoc.gov/federal/fed_employees/adr.cfm