Honoraria

Transparantie, toegevoegde waarde en efficiëntie.  Dat zijn voor mij de kernpunten op het vlak van honoraria.

Mijn cliënten ontvangen op gezette tijdstippen een duidelijk overzicht van het geleverde werk.

Nogal wat advocaten in grote kantoren staan onder enorme druk om allerlei targets te halen die door hun organisatie worden opgelegd.  De vraag of wat ze doen bijdraagt tot toegevoegde waarde voor uw onderneming, is voor sommige advocaten ondergeschikt aan hun persoonlijk aantal billables gedurende een bepaalde maand of een bepaald jaar.

Het resultaat is dat vele cliënten ongelukkig zijn, de dossiers worden vaak behandeld door junior associates, responsiviteit kan problematisch zijn.  In sommige gevallen staan de kosten voor juridische diensten niet meer in verhouding tot de inzet van de zaak.

In een groot kantoor wordt het eigenlijke werk niet zelden gedaan door mensen onderaan de piramide (vervolgens worden de beginnersfouten - als alles goed gaat - verbeterd door mensen in het midden van de piramide - waarbij niet zelden een explosie van billables ontstaat).  De mensen aan de top van de piramide leggen zich vaak vooral toe op management en business development - dus niet op het oplossen van uw juridische problemen.

In een klein en onafhankelijk advocatenkantoor zoals Holmes Kirby, is geen sprake van een grote bureaucratie die bestuurd moet worden.  Onze partners kunnen zich toeleggen op juridisch werk.  Ons kantoor heeft een uitzonderlijk lichte kostenstructuur.  Onze onafhankelijkheid draagt ertoe bij dat wij ons kunnen focussen op wat er het meest toe doet: uw juridische problemen oplossen. We streven er voortdurend naar om juridisch werk van de hoogst mogelijke kwaliteit af te leveren, aan een rationele kostprijs.

Als het resultaat er voor u toe doet, neem dan gerust contact.