Modelcontracten

Modelcontracten (ook genaamd voorbeeldovereenkomsten) zijn instrumenten die zowel nuttig als gevaarlijk kunnen zijn. Nuttig omdat het niet altijd nodig is ieder contract te schrijven beginnend van een blanco bladzijde. Een contract gesloten op basis van een model is in sommige gevallen ook vollediger en evenwichtiger dan een summiere tekst.  Tegelijk kunnen modelcontracten gevaarlijk zijn, omdat ze niet altijd aangepast zijn aan een specifieke situatie. Bovendien evolueert de wetgeving voortdurend, zodat modelcontracten niet altijd in overeenstemming zijn met de meest recente stand van de wetgeving. Wij bieden hieronder enkele gratis modelcontracten aan, a.h.w. als "the next best thing", te gebruiken op eigen risico, te vermijden voor onervaren gebruikers. De zorgvuldige contractspartij zorgt voor juridische bijstand.